ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.net hot!
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.org
57,00 TL
1 سال
57,00 TL
1 سال
57,00 TL
1 سال
.biz
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.name
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.xxx
220,00 TL
1 سال
220,00 TL
1 سال
220,00 TL
1 سال
.nl
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.me
70,00 TL
1 سال
70,00 TL
1 سال
70,00 TL
1 سال
.us
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.asia
70,00 TL
1 سال
70,00 TL
1 سال
70,00 TL
1 سال
.mobi
60,00 TL
1 سال
60,00 TL
1 سال
60,00 TL
1 سال
.co
65,00 TL
1 سال
65,00 TL
1 سال
65,00 TL
1 سال
.pw
38,00 TL
1 سال
38,00 TL
1 سال
38,00 TL
1 سال
.info
48,00 TL
1 سال
48,00 TL
1 سال
48,00 TL
1 سال
.bz
60,00 TL
1 سال
N/A
60,00 TL
1 سال
.ws
50,00 TL
1 سال
50,00 TL
1 سال
50,00 TL
1 سال
.in
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
55,00 TL
1 سال
.com.tr
40,00 TL
1 سال
N/A
40,00 TL
1 سال
.site
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
.website
80,00 TL
1 سال
80,00 TL
1 سال
80,00 TL
1 سال
.space
36,00 TL
1 سال
36,00 TL
1 سال
36,00 TL
1 سال
.ist new!
200,00 TL
1 سال
N/A
200,00 TL
1 سال
.istanbul
250,00 TL
1 سال
N/A
250,00 TL
1 سال
.accountant
110,00 TL
1 سال
110,00 TL
1 سال
110,00 TL
1 سال
.bid
110,00 TL
1 سال
110,00 TL
1 سال
110,00 TL
1 سال
.click new!
30,00 TL
1 سال
30,00 TL
1 سال
30,00 TL
1 سال
.cricket
270,00 TL
1 سال
270,00 TL
1 سال
270,00 TL
1 سال
.date new!
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
.download
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
.faith
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
120,00 TL
1 سال
.link
35,00 TL
1 سال
35,00 TL
1 سال
35,00 TL
1 سال
.online
21,00 TL
1 سال
157,00 TL
1 سال
157,00 TL
1 سال
.xyz
92,00 TL
1 سال
92,00 TL
1 سال
92,00 TL
1 سال
.shop
220,00 TL
1 سال
220,00 TL
1 سال
220,00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains